Рішення Про районний бюджет на 2013 рік

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

друге засідання шістнадцятої сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я № 287

від 29 грудня 2012 року

 

Про районний бюджет

на 2013 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», враховуючи рішення обласної ради від 21 грудня 2012 р № 626 «Про обласний бюджет на 2013 рік», Хустської міської ради від 28 грудня 2012р. № 912 «Про бюджет м. Хуст на 2013 рік»,

 

районна рада в и р і ш и л а:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 338617948 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 334314397 грн., спеціального фонду бюджету 4303551 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 338567948 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 332453118 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 6114830 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3.Установити в 2013 році обсяг повернення кредитів до районного бюджету в сумі 100000 грн. та надання кредитів з районного бюджету — 150000 грн. (додаток 4).

4. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1811279 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1811279 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

6. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200000 грн.

7. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 36097590 грн. (додаток 6), у тому числі за видами:

7.1 кошти, що передаються до районного бюджету, у сумі 118677 грн.;

7.2 дотація вирівнювання селищному та сільським бюджетам у сумі 33333013 грн.;

7.3 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 2645900 грн.

8. Установити, що перерахування дотації вирівнювання селищному та сільським бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком № 6 до цього рішення. Суми недоодержаної дотації вирівнювання з районного бюджету селищному та сільським бюджетам перераховувати на підставі платіжних доручень в термін до 25 грудня.

Установити, що суми коштів що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл перераховуються органами Державного казначейства за рахунок фактичних надходжень кошика доходів, які враховуються при визначені обсягів міжбюджетних трансфертів, із застосуванням нормативів щоденних відрахувань згідно із додатком № 6 до цього рішення. Суми недоодержаних коштів до районного бюджету з сільського бюджету перераховувати на підставі платіжних доручень в термін до 25 грудня.

Розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюються з районного бюджету бюджетам селища та сіл у відповідності до фактичних надходжень цієї субвенції до районного бюджету.

9. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 100 000 грн.

11. Затвердити згідно статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

— оплата праці працівників бюджетних установ;

— нарахування на заробітну плату;

— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчування;

— оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

— поточні трансферти населенню;

         — поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 4637953 грн. (додаток № 8).

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8 проводиться згідно із програмами, що затверджені рішенням районної ради.

13. Розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

14.1 приводити у відповідність до змін та доповнень  бюджетної класифікації  доходи, видатки,  кредитування  та джерела  фінансування  районного бюджету, здійснювати протягом  2013 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомоги, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

14.2вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2013 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

16. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати:

16.1  позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;

16.2  середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

17. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( М.Рішко ).

Голова районної ради                                                                          В.Губаль

Додатки всі № 1.2,3,4,5,6,7 всі на 2013 рік

 

 

Комментарии запрещены.