РАЙОННА ПРОГРАМА запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки

РАЙОННА ПРОГРАМА

запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки

 

1. Загальні положення

Районна програма запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки (далі -Програма) розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року №514-р ”Про затвердження плану заходів з провадження ініціативи ”Партнерство”, ”Відкритий Уряд” та обласної програми запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.11.12 №630, з метою забезпечення в районі ефективної реалізації здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь.

Загальну характеристику Програми відображено у паспорті Програми (додаток 1).

2. Мета Програми.

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у зазначеній сфері.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи (додаток 2), спрямовані на:

—         створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупції;

—         залучення громадськості до реалізації державної антикорупційної політики;

—         ослаблення впливу корупції на економічні відносини;

—         підвищення якості адміністративних послуг;

—         забезпечення прозорості в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

—         впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та громадських організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямків антикорупційної політики, визначених Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, схваленою Указом Президента України від 21 листопада 2011 року №1001/2011, через:

— ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і місцевого самоврядування;

— створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

— забезпечення відкритості та проінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

— формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

— посилення взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів.

 

4. Очікувані результати виконання заходів Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується:

— зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;

— зменшення впливу корупції на економічному та політичну сфери суспільства;

— очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

— створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції;

— зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

5. Джерела фінансування Програми

Реалізація визначених у Програмі завдань здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів влади.

Комментарии запрещены.