РАЙОННА ПРОГРАМА щодо виконання завдань і заходів Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року

РАЙОННА ПРОГРАМА

щодо виконання завдань і заходів Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року

І. Загальні положення

 

         Сучасна державна політика щодо соціального захисту людей з інвалідністю в усьому світі визнала основоположним принципом своєї діяльності створення для них рівних умов і рівних можливостей для інтеграції в суспільство. Запорукою успіху в розв’язанні цього непростого завдання є наявність доступу людей з особливими потребами до всіх сфер суспільного життя.

В Хустському районі проживає 5299 інвалідів. Статистика свідчить про те, що кількість людей, які мають функціональні обмеження, з кожним роком зростає. Тому одним з основних напрямів роботи районної державної адміністрації визначено заходи, орієнтовані на поліпшення життєдіяльності інвалідів, відновлення їх соціального статусу та всебічної інтеграції у суспільство.

Ця Програма спрямована на поступове формування умов для забезпечення рівного доступу інвалідів у всі сфери суспільного життя, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.

 

ІІ. Мета Програми

 

         Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі – Конвенція).

 

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

         Проблему передбачається розв’язати шляхом:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції, зокрема проведення інформаційних кампаній;

забезпечення доступу інвалідів до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

належне проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності;

посилення відповідальності за порушення прав інвалідів і задоволення не повною мірою їх потреб, бездіяльність у ліквідації перепон і бар’єрів, що перешкоджають таким особам реалізувати свої права;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

 

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми забезпечить:

підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності;

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об»єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання соціальних послуг;

запровадження системи ведення обліку інвалідів, даних про реабілітаційні заходи і соціальні послуги, яких вони потребують;

ведення Централізованого банку даних із проблем інвалідності;

унеможливлення проявів дискримінації за ознакою інвалідності, у тому числі в результаті посилення відповідальності за такі правопорушення;

залучення представників громадськості до участі в реалізації прав і задоволенні потреб інвалідів, поліпшення умов їх життєдіяльності;

розвиток міжнародного співробітництва.

 

Виконання Програми дасть змогу:

облаштувати об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів;

забезпечити на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів;

забезпечити доступність для сприймання особами з ураженням органів слуху продукції телерадіоорганізацій;

забезпечити до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів;

збільшити чисельність дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

забезпечити зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність.

 

V. Завдання та заходи Програми

 

         1. Запровадити у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти проведення тематичних занять із вивчення положень Конвенції про права інвалідів з метою підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.

Відділ освіти райдержадміністрації

Протягом 2013 – 2020 років

2. Затвердити тематичний план висвітлення у засобах масової інформації інформаційних матеріалів з питань підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.

Сектор внутрішньої політики, зв’язків

з громадськими організаціями та засобами

масової інформації

Протягом 2013 – 2020 років

         3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з використанням теле- радіо та друкованих засобів масової інформації, під час проведення тематичних нарад, засідань за круглим столом тощо з популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення принципів розумного пристосування та універсального дизайну.

Відділ регіонального розвитку

містобудування та архітектури

райдержадміністрації

Протягом 2013 – 2020 років

         4. Інформувати про законодавство та зміни в ньому інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

Юридичний відділ райдержадміністрації;

районне управління юстиції (за згодою)

Протягом 2013 – 2020 років

         5. Посилити громадський контроль за діяльністю установ і закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернат них установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах), шляхом створення громадських (піклувальних) рад.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації;

управління праці та соціального захисту

населення райдержадміністрації

Протягом 2013 – 2020 років

VІ. Фінансування

 

          Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту розпорядження

 

Перший заступник, заступники, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень)

 

Заступник голови райдержадміністрації    

М. М. Попович

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

“___” ____________ 2012 року

Про районну програму щодо виконання завдань і заходів

 Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації

 Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що  є головним розробником)

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706

Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.10.2012 № 538

(підстава для розроблення)

Погоджено*:

     
(назва підрозділу, посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

 
Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

С. З. Жупан    

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

 
Загальний відділ апарату

 

М. Ю. Сабадош    

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

 
 

     
Зауваження і пропозиції** (додаються)

     

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(дата)

 

 

 

     
Найменування посади головного розробника

 

Начальник управління

підпис

ініціали (ініціал імені), прізвище

М. І. Мойсей

 
Дата 30 жовтня 2012 року _______ ____________________  

 

У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

ХУСТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

90400 , м.Хуст, вул.Поперечна, 1  Тел./факс: 4- 43-32

======================================================================

“    “                         2012 р.  №

                                                                              Голові Хустської районної

                                                                              державної адміністрації

                                                                              Горбі М. І.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про районну програму щодо виконання завдань і заходів

 Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації

 Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про районну програму щодо виконання завдань і заходів Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року» розроблено відповідно до вимог статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року», на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 10.10.2012 № 538 «Про регіональну програму щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року».

Програма спрямована на поступове формування умов для забезпечення рівного доступу інвалідів у всі сфери суспільного життя, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі – Конвенція).

3. Правові аспекти

Сучасна державна політика щодо соціального захисту людей з інвалідністю в усьому світі визнала основоположним принципом своєї діяльності створення для них рівних умов і рівних можливостей для інтеграції в суспільство. Запорукою успіху в розв’язанні цього непростого завдання є наявність доступу людей з особливими потребами до всіх сфер суспільного життя.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження не стосується інтересів інших органів.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

7. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Виконання Програми дасть змогу:

облаштувати об’єкти громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів;

забезпечити на маршрутах загального користування наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів;

забезпечити доступність для сприймання особами з ураженням органів слуху продукції телерадіоорганізацій;

забезпечити до 2015 року доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів;

збільшити чисельність дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

забезпечити зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                             М. І. Мойсей                                                                                                                                                                                                     

Палаташ

43549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

                  районної Програми щодо виконання завдань і заходів

 Державної цільової Програми «Національний план дій з реалізації

 Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів (далі – Конвенція).

Основні заходи Програми

Підвищення рівня поінформованості населення про особливі потреби інвалідів, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, популяризації положень Конвенції.

Інформування інвалідів про законодавство та зміни в ньому.

Створення громадських (піклувальних) рад в установах і закладах, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово.

Створення сервісного центру із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів.

Очікувані результати, ефективність Програми

облаштування об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу з урахуванням потреб інвалідів;

забезпечення на маршрутах загального користування транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів;

забезпечення доступності для сприймання особами з ураженням органів слуху продукції телерадіоорганізацій;

забезпечення до 2015 року доступності для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах державних органів;

збільшення чисельності дітей-інвалідів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

забезпечення зростання чисельності інвалідів, які провадять трудову діяльність.

ВИСНОВКИ

Програма спрямована на поступове формування умов для забезпечення рівного доступу інвалідів у всі сфери суспільного життя, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією про права інвалідів.

Завдання програми є актуальними та необхідними.

Програма попри фінансування державним бюджетом, може бути підтримана і коштами районного бюджету та іншими джерелами, не забороненими законодавством.

 

Начальник управління

економіки райдержадміністрації :                                              В.Лендєл

 

Комментарии запрещены.