Програма економічного і соціального розвитку Хустського району на 2013 рік

Програма економічного і соціального розвитку Хустського району на 2013 рік та прогноз на 2014-2015 роки, розроблена управлінням економіки райдержадміністрації спільно з галузевими управліннями та відділами райдержадміністрації з метою  створення умов для забезпечення сталого економічного розвитку Хустського району на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, підтримки та розвитку пріоритетних сфер діяльності, формування сучасної інфраструктури.

Методологічною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про дозвільну систему в господарській діяльності», «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та інших нормативних актів.

Програма спрямована на забезпечення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу району, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальшому розвитку малого та середнього бізнесу, проведення фінансового оздоровлення у різних галузях економіки, а також відродження духовності, національної свідомості серед населення району.

Показники соціально-економічного, культурного і духовного розвитку району на 2013 рік сформовано за прогнозами галузевих управлінь, відділів райдержадміністрації, районних служб та територіальних громад району.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Хустською районною радою за поданням Хустської районної державної адміністрації. Про хід виконання Програми щоквартально інформується районна рада. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 МЕТА та пріоритети соціально-економічного, культурного і духовного розвитку  району у 2013 році

Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та покращення рівня життя населення, відновлення сталого економічного розвитку територіальних громад району завдяки впровадженню заходів Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації наступних пріоритетних напрямів:

  • стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріально-технічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та світових стандартів;
  • реформування агропромислового комплексу та створення умов для надходження інвестицій з метою забезпечення технологічного переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки;
  • раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що надаються за рахунок місцевого бюджету, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання;
  • підвищення якості надання медичних та освітянських послуг шляхом продовження роботи з оптимізації територіальної мережі медичних та навчальних закладів з урахуванням демографічних та економічних реалій, підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;
  • створення сприятливих умов для надходження в район вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу Хустщини;
  • створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, розширення мережі інфраструктури підприємництва;
  • продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;
  • забезпечення населення Хустщини доступним, якісним та комфортним житлом, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального будівництва на селі;
  • зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення Хустщини, створення умов для зростання заробітної плати, прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пом’якшення ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення району;
  • продовження роботи з виконання Закону України «Про планування та забудову території», завершення виготовлення схеми планування території району, розробка містобудівної документації сільських, селищних рад.

 

         Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району у 2012 році

         Промислове виробництво.

         За січень-серпень 2012 року підприємствами основного кола району реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на загальну суму 17 979,6  тис. грн., що менше на 5 935,3 тис. грн.  до відповідного періоду 2011 року.

Однією з причин є те, що згідно з адміністративно-територіальним поділом Держкомстатом України в 2012 році віднесено до підприємств основного кола району 7 підприємств, замість 13 промислових підприємств, обсяги реалізованої продукції яких обліковувалися щомісячно в 2011 році.

Крім того  виробництво на підприємстві ДП «Сокирницький цеолітовий завод»   повністю призупинено з 1.01.2012 року, тоді як в минулому році за січень-серпень місяці було реалізовано продукції на 420,5 тис.грн..

 Фактично не розпочало виробництво продукції з початку року і ТОВ «Липчанблок», яке входить в основне коло підприємств району.  Залишки готової продукції, виробленої ще в 2011 році, на складах підприємства  станом на 01.09.12 складають 1,5 млн. шт. ум. цегли.

   Упродовж серпня 2012 року підприємствами основного кола реалізовано промислової продукції у відпускних цінах на 2886,0 тис. грн., що становить 123,7 відсотка до попереднього місяця.

Сільське господарство.

Площа посіву озимих та ярих культур під урожай 2012 року по всіх категоріях господарств у порівнянні з минулим роком збільшилася. Так, більше посіяно: озимих на зерно та зелений корм — на 2,2 %; ярих культур всього — на 2,6 %, із загальної площі ярого клину зернових і зернобобових культур – на 6,4 %, кукурудзи на зерно – на 0,2 %, картоплі – на 1,1%, овочів відкритого ґрунту – на 0,2 %.

По всіх категоріях господарств, станом на 01.09.12,  виробництво до відповідного періоду 2012 р.молока, м’яса, яєць зросло від 0,5 до 1,6 відсотка, поголів’я тварин  зросло до відповідного періоду минулого року від 0,3% до 9,0%.

    Загальне виробництво зернових склало у початково оприбуткованій вазі 11,7 тис.ц. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 25,6 ц зерна. Крім того, в районі продовжується збір кукурудзи, овочів відкритого ґрунту та плодоягідних культур.

         Для підтримки сільгоспвиробника в районі активно освоюються кошти надані підприємствам агропромислового комплексу для фінансової підтримки за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. На сьогодні отримано 242,2 тис.грн. для підтримки населення, на розвитком ВРХ.

         Природокористування

У добувній промисловості спостерігається спад обсягів виробництва на підприємстві ТОВ «Липчанблок» та ДП «Сокирницький цеолітовий завод», які входять до переліку підприємств основного кола району.

В поточному році збільшено обсяги реалізованої промислової продукції на підприємстві ПАТ «Хустський кар’єр» у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 13,5 тис.тонн.

Разом з тим на стабільну роботу галузі продовжує впливати важка фінансова ситуація на ДП «Сокирницький цеолітовий завод», яке має на сьогодні значну кредиторську заборгованість та не виконує визначену виробничу програму 2012 року.

Інвестиції та експортно-імпортні операції.

          Станом на 01.07.2012 року (по наростаючому підсумку з початку інвестування) в економіку району надійшло іноземних інвестицій на загальну суму  2548,2 тис. дол. США. У розрахунку на одну особу отримано інвестицій 26,7 дол. США.

       У порівнянні з 01.01.2012 року збільшено надходжень на 294 тис. дол.. США, що становить 113,0 відсотка.  Отримало нові іноземні інвестиції Дочірне підприємство «Закарпатський цеолітовий завод» -ТОВ «Цеоліт» на суму 223 тис. дол США.

                В районі  залишається позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в сумі + 38,8 тис. дол. США (експорт становить 2710,4 тис. дол. США, а 2671,6 тис.дол. США).

         На території району продовжувалась реалізація  нових проектів ПРО ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Пілотні проекти  впроваджуються у 4 громадах : Вишівській селищній, а також Стеблівській, Золотарівській і Нижнє Селищанській сільських радах.

         Підготовлено інформаційні матеріали про стратегічно важливі інвестиційні проекти району  в 2012 році та подано для включення їх до Каталогу інвестиційних пропозицій Закарпатської області.

.          Виготовлено буклети з рекламно-інформаційним матеріалом, в т.ч. на англійській мові, про підприємства району, які працюють з іноземними інвестиціями та карту-путівник «Туристична Хустщина» із зазначенням культурно-туристичних закладів району.

Стан ринку праці, розвиток  малого бізнесу.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в галузях економіки району за січень- червень 2012 року склала 2197 грн., що більше на 120,9 % до початку року, однак є нижчою від середньо обласного показника на 48 грн. або складає  97,9%.

Упродовж січня-серпня 2012 року зареєстровано 150 суб’єктів  підприємницької діяльності, в тому числі:  142 фізичних та 8 юридичних осіб, або на 1 суб’єкт (юридична особа) менше ніж у попередньому році.

За січень — серпень 2012 року в районі створено 505 робочих місць, в тому числі: 66 юридичними особами, 297 фізичними особами, 142 місця – за рахунок реєстрації фізичних осіб (підприємців).

 

Бюджет.

         За даними фінансового управління райдержадміністрації, за січень-серпень 2012 року надходження до Зведеного бюджету по Хустському району  склали 29730,4 тис. грн., що на 4193,1 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді 2011 року. Рівень виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року складає 116,4 %.

         Податковий борг до Зведеного бюджету по Хустському району станом на 01.09.2012 року складає 639,0 тис. грн. В порівнянні з 01.01.2011 року податковий борг зменшився  на 826,9 тис. грн.

         Житлово-комунальне господарство.

         В районі забезпечено своєчасну та якісну підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2012-2013 років.

         Станом на 1 вересня 2012 року бюджетні установи району заборгованості за спожиті енергоносії не мають.

         З метою ефективного використання бюджетних коштів, економії енергоресурсів у вересні-жовтні місяці проведено енергоаудит всіх бюджетних установ району.

         Ринок товарів та послуг

         На території району діють офіційно два змішані ринки в смт. Вишково та с.Драгово. Ринок смт. Вишково нараховує 70 торгових місць, торгова площа ринку складає 2500 м.кв. Торгові місця розподілені: 19 місць під продовольчі товари, 46 місць під промислові товари, 5 місць під сільськогосподарську продукцію власного виробництва.

         Ринок в с.Драгово складає 10000м.кв., в тому числі торгова площа 4000 м.кв.. На ринку 133 торгові місця, з них: 15 місць під продовольчі товари, 118 місць під непродовольчі товари.

         Проблемними питаннями залишається те, що дані ринки знаходяться в стадії незавершеного будівництва. Фінансові можливості власників не дають можливість привести благоустрій ринків до діючих вимог.

         В 2013 році планується реконструкція та відкриття нових об’єктів роздрібної торгівлі, що дасть можливість створити нові робочі місця та надавати відповідні послуги мешканцям населених пунктів району.

Основні завдання на 2013 рік.

         Програмою економічного і соціального розвитку Хустського району на 2013 рік  заплановано збільшити реалізацію промислової продукції у відпускних цінах на 103,0 відсотка.

                   Приріст виробництва відбудеться за рахунок нарощування обсягів та розширення виробництва на діючих підприємствах  району.

         Основні пріоритети у промисловому виробництві на 2013 рік:

         1. Розширення діючих та пошук нових ринків збуту продукції для промислових підприємств гірничо-добувної галузі та підприємств з іноземними інвестиціями.

          2. Будівництво та запуск нових потужностей по виробництву щебеню на ПАТ “Хустський кар’єр” , нарощування виробництва цеолітової продукції на ДП “Закарпатський цеолітовий завод” та  розливу мінеральних і прісних вод в склянну тару на ТОВ “Шаянські мінеральні води” та ВАП “Шаяни”.

         3.Забезпечення контролю за раціональним та ефективним використанням природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення (мінеральні води, родовища будівельного каменю, цеолітів, цегельно-черепичних глин і суглинків, мармурових вапняків тощо) та залучення інвестицій у добувну галузь.

         4. Заохочення підприємницьких структур до створення  на території району підприємств малого та середнього бізнесу.

         5. Здійснення послідовної роботи по залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району.

         6. Здійснення заходів щодо подолання збитковості на підприємствах шляхом впровадження більш ефективних форм господарювання та заходів ресурсо- та енергозбереження.

         Основні пріоритети районної державної адміністрації в галузі сільського господарства на 2013 рік:

         1. Зберегти наявне поголів’я  великої рогатої худоби, свиней, овець та птиці;

         2. Підтримати діяльність  існуючих пунктів штучного осіменіння ВРХ;

           3. Реалізовувати програму по боротьбі з карантинними бур’янами: амброзією полинолистою та борщівником на території Хустського району.

         4. Довести у 2013 році до сільськогосподарських товаровиробників в галузях рослинництва і тваринництва  заплановані доплати та дотації з бюджетів усіх рівнів.

         5. В межах своїх повноважень створювати належні умови для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяти розвитку ринкової  інфраструктури.

         6. Розробляти заходи спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень сільгосппідприємствами району.

         7. Сприяти утворенню та  розвитку сільськогосподарських кооперативів, фермерських та особистих селянських господарств.

         8. Працювати над розвитком мережі оптових складів, овочесховищ,  для потреб  сільгоспвиробників.

          Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури та газифікація населених пунктів району.

Найважливіші  пріоритети на 2013 рік:

         Основні завдання на 2013 рік у галузі житлово-комунального господарства:

         1. Продовження інвентаризації основних фондів ЖКГ, визначення обсягів фінансових ресурсів необхідних для переоснащення комунального господарства.

         2. Технічне переоснащення підприємств санітарної очистки та впорядкування збирання і переробки твердих побутових відходів на території району.

       3. Зміцнення матеріальної бази та розширення можливостей районного комунального підприємства “Води Хустщини” по забезпеченню роздільного збору твердих побутових відходів, через реалізацію відповідної цільової програми.

       4.  Максимальне запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

       5. Введення в дію водоводу с.Шаян .

       6. Реконструкція системи водопостачання та водопроводу с. Рокосово

       7. Реконструкція водо-каналізаційної мережі с. Драгово

       8.Виготовлення необхідної проектно- кошторисної документації та за заключення відповідних угод на спорудження водогону до сіл Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка, реконструкції очисних споруд з каналізаційним  колектором в смт.Вишково .

Соціальна сфера

         Програмою економічного і соціального розвитку Хустського району на 2013 рік передбачено ріст заробітної плати у всіх сферах економічної діяльності, запланована середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на 2013 рік 2080 грн.,  що більше на 108 грн., і становить 105,5 відсотка до рівня середньомісячної заробітної плати минулого року.

         Програмою зайнятості населення Хустського району на 2013 рік передбачено створення нових робочих місць у кількості 820 осіб. Цей показник  збільшено у порівнянні з 2012 роком на 10 осіб.

         Даний факт свідчить, що у 2013 році першочерговим завданням органів влади буде забезпечення стабілізації трудових відносин на ринку праці, досягнення не кількісних , а якісних показників у сфері працевлаштування.

         Для забезпечення цього планується запровадити щомісячний моніторинг скорочених робочих місць та розірваних трудових договорів в розрізі роботодавців району з вивченням причин такого звільнення.

           Буде продовжено роботу по легалізації трудових відносин в сфері господарської діяльності.

Освіта.

        З метою покращення матеріальної бази навчальних закладів у 2013 передбачається продовження будівництва та реконструкції навчальних корпусів загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів, а саме реконструкція адміністративного будинку радгоспу під ЗОШ I-III ст. в с. Липча, реконструкція незавершеної будівлі котельні під їдальню ЗОШ I-III ст..в с. Л.Поляна, реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць с. Копашнево, а також виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції ряду інших об’єктів.

         Відділом освіти буде продовжено реалізацію проектів «Питна вода» (передбачає реконструкцію внутрішніх водогінних систем у навчальних закладах для забезпечення дітей якісною водою) та «Внутрішній туалет» (відновлення функціонування внутрішніх туалетів у навчальних закладах з метою забезпечення санітарно — гігієнічного благоустрою).

Охорона здоров’я.     

Актуальні завдання на 2013 рік:

         1.У 2013 році відділом охорони здоров’я Хустської районної державної адміністрації буде продовжено реалізацію заходів по програмах : протидії захворювання на туберкульоз, в частині раннього виявлення та адекватної діагностики, “Онкологія”, “Цукровий діабет”, забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, допомогти та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та ряду інших.

         2. Проведення ремонту приміщення амбулаторії ЗПСМ с. Велятино.

          На ендокринні захворювання, окрім асигнувань на забезпечення інсуліном з обласного бюджету, районним бюджетом також будуть виділені кошти. Значні кошти будуть передбачені на боротьбу з інфекційними захворюваннями  та забезпеченням безкоштовними медикаментами пільгових категорій громадян.  Капітальні видатки в 2013 році передбачено виділити на добудову Драгівської дільничної лікарні потужністю 30 ліжок.

         В галузі культури  заплановано :

          Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Велятино на 400 місць, капітальний ремонт СБК с. Л.Поляна та с. Н. Селище.

         Значна увага буде приділятися також:

          — збереженню та розвитку осередків традиційних народних промислів, сприянню розвитку музейної справи;

            — розвитку аматорських творчих колективів різних жанрів, індивідуальних виконавців та підтримка колективів національних меншин — розвитку  бібліотечної справи;

— підвищенню рівня організації змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, їх інтелектуального і культурного розвитку;

              — збереженню  і використанню  пам’яток культури.

         Продовжуватиметься робота у туристичній сфері, зокрема:

виготовлення поліграфічної продукції, яка б сприяла піднесенню іміджу і привабливості нашого району для залучення інвестицій в туристичну сферу;

підтримка розвитку зеленого туризму та участь у низці туристично-ярмаркових заходів.

Ключові проблеми розвитку району:

— завершення будівництва Горінчівської АРГС (залишок неосвоєних коштів 2292,0 тис. грн. ), що дозволить газифікувати 4,5 тис. дворогосподарств с. Горінчево, с. Монастирець, с. Березово (вуличні газопроводи у даних населених пунктах уже побудовані за рахунок коштів населення);

— коригування робочого проекту по реконструкції Кривської ЗОШ І-ІІІ ст., Хустського району , залишок неосвоєних коштів 7896,4 тис.грн.;

— продовження будівництва дільничної лікарні в с. Драгово (залишок неосвоєних коштів 7 795,5 тис.грн);

         будівництво водогонів  від існуючих побудованих свердловин у с. Сокирниця для населених пунктів  с. Стеблівка, с. Крайниково, с. Сокирниця, с. Данилово, с. Олександрівка;

         реконструкція системи каналізування та очисних споруд в с. Драгово;

         будівництво водогону та системи каналізування з очисними спорудами с. Шаян;

         будівництво системи каналізування з очисними спорудами смт. Вишково;

          пошук та розробка нових свердловин прісної питної води для забезпечення потреб  установ бюджетної сфери та населення району.

         Виходячи з вищенаведеного можна чітко сформулювати цілі та пріоритети  економічного і соціального розвитку району   у  2013  році.

— розвиток промислового виробництва через розширення діючих та створення сучасних виробництв, які забезпечать як потреби місцевого ринку, так і конкурентоспроможність продукції за межами регіону;

нарощування потужностей діючих підприємств та створення нових на наявній в районі мінерально-сировинній базі;

          — проведення інвентаризації основних фондів ЖКГ, визначення обсягів фінансових ресурсів необхідних для переоснащення комунального господарства;

— реалізація інвестиційних проектів;

розвиток аграрного сектора та комплексний розвиток сільських територій;

 подальший розвиток гуманітарної сфери;

— розвиток туристично-рекреаційного комплексу та його інфраструктури;

— збереження культурної та історичної спадщини;

забезпечення ефективного захисту екології району.

Основні напрямки діяльності, розвитку району на 2014 і 2015 роки.

— здійснення системи заходів спрямованих на збільшення дохідності району, розширення наявної податкової бази місцевого самоврядування, жорстку економію та ефективне використання бюджетних коштів;

         відновлення діяльності та створення нових виробництв на базі наявних в районі покладів твердих корисних копалин (родовища будівельного каменю, цеолітів, цегельно-черепичних глин і суглинків, мармурових вапняків тощо) термальних та мінеральних вод;

— створення  на території району підприємств з глибокою переробкою деревин та повним циклом виробництва меблевої продукції;

створення мережі модульних міні — молокозаводів по прийому та переробці цільно-молочної продукції від населення району;

розвиток мережі оптових складів, овочесховищ,  для потреб  сільгоспвиробників;

створення мережі сільського “зеленого” туризму та ефективне використання наявних туристично-рекреаційних можливостей району, розвиток мисливських господарств;

         розробка та реалізація цільових програм з метою вирішення питань водопостачання населених пунктів району, збору та переробки твердих побутових відходів, впровадження енергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергопостачання;

         завершення реалізації намічених заходів по протипаводковому захисту населених пунктів та територій району;

         завершення в районі процесів реформування земельних відносин в світлі діючого законодавства.

 

 

 

Додаток 1

До листа від 04.10.12 № 01-9/2232

 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 НА 2013 РІК  ТА ПРОГНОЗ НА 2014 і 2015 РОКИ

 

Показники

Одиниця виміру

2011 рік

звіт

2012 рік очікуване виконання

2013 рік проект

2013 рік проект у %  до очік. вик. 2012року

2014 рік прогноз

2015 рік прогноз

1

2

3

4

5

6

Сфера реального сектору економіки

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

тис. грн.

122612,7

29979,6

30878,9

103,0

32114,0

33719,8

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення

грн.

1285

314

323

103,0

336

353

Індекс промислової продукції

%

129,8

24,5

103,0

Х

104,0

105,0

Обсяг продукції добувної промисловості у діючих цінах

тис. грн.

421,2

х

450,0

х

465,0

480,0

у тому числі:

добування паливно-енергетичних  корисних копалин

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах

тис. грн.

49009,0

29979,6

30428,9

101,5

31649,0

33239,8

у тому числі:

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

тис. грн.

26187,6

15941,0

16021,7

100,5

16342,1

16856,4

легка промисловість

тис. грн.

14398,5

12738,6

13100,7

102,8

13624,7

14533,4

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

тис. грн.

х

х

х

х

200,0

350,0

целюлозно-паперове виробництво , видавнича діяльність

тис. грн.

314,2

х

х

х

х

х

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

хімічна та нафтохімічна промисловість

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

тис. грн.

8108,7

1300,0

1306,5

100,5

1482,2

1500,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

машинобудування

тис. грн.

х

х

х

х

х

х

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

тис. грн.

73182,5

х

х

х

х

х

Валова продукція сільського господарства по господарствах усіх категорій у цінах 2005 року-всього

х

х

х

х

х

х

у тому числі на душу населення

грн.

х

х

х

х

х

х

Валова сільськогосподарська продукція в усіх категоріях господарств у % до відповідного року

%

х

х

х

х

х

х

Виробництво валової продукції рослинництва

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

Виробництво валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

х

х

х

х

х

х

Виробництво продукції рослинництва:

     

зернові та зернобобові

тис. тонн

11,3 11,3 11,3

100,0

11,6

11,6

кукурудза на зерно

тис. тонн

9,9 9,9 9,9

100,0

10,2

10,2

цукрові буряки

тис. тонн

х

х

х

х

х

х

соняшник на зерно

тис. тонн

х

х

х

х

х

х

картопля

тис. тонн

50,3 50,3 50,3 100,0 51,8 51,8
овочі відкритого ґрунту ( без насінників)

тис. тонн

7,8 7,8 7,8 100,0 8,0 8,0
Валове виробництво продукції тваринництва

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

валове виробництво продукції тваринництва у % до попереднього року

%

х

х

х

Х

х

х

Виробництво продукції тваринництва:

           
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

тис. тонн

7,6 7,6 7,6 100,0 7,6 7,6
молоко

тис. тонн

40,8 40,8 40,8 100,0 40,8 40,8
яйця

млн. шт

25,7 25,7 25,7 100,0 25,7 25,7
вовна

17,1 17,1 17,1 100,0 17,1 17,1
Фінансові  показники

           

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн.

33,1 43,5 45,1 103,8 45,6 46,1
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн. грн.

19,7

28,9

30,4

105,0

30,7

30,9

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

млн. грн.

2,7

3,5

2,7

77,0

2,6

2,6

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

13,5

12,2

9,0

Х

8,5

8,4

Видатки місцевих бюджетів – всього

млн. грн.

285,8

357,9

384,0

107,3

412,1

442,2

у тому числі трансферти

млн. грн.

26,5

41,4

44,4

107,2

47,6

51,1

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року

млн. грн.

1,5

1,0

0,9

95,0

0,9

0,8

у тому числі:

до державного бюджету

млн. грн.

1,1

0,7

0,6

85,7

0,5

0,4

до місцевих бюджетів

млн. грн.

0,3

0,3

0,2

66,7

0,2

0,1

Загальна сума кредитів, наданих комерційними банками суб`єктам господарювання

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

Питома вага довгострокових кредитів

%

х

х

х

Х

х

х

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.

+1,5

+0,6

+0,8

135,0

+0,8

+0,9

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

+3,2

+1,6

+1,3

84,6

+1,1

+0,9

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%

76,9

69,2

76,9

Х

92,3

100,0

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

-1,8

-0,9

-0,5

55,6

-0,2

х

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%

23,1

30,8

23,1

Х

7,7

х

Обсяг кредиторської заборгованості

млн. грн.

0,7

0,5

0,4

80,0

0,4

0,3

—         у тому числі простроченої

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

Обсяг дебіторської заборгованості

млн. грн.

0,4

0,4

0,3

75,0

0,3

0,2

—         у тому числі простроченої

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

 

Показники рівня життя

           
 

Наявні доходи населення:

номінальні

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

реальні  у % до попереднього року

%

106,0

109,9

110,5

Х

112,0

115,0

Наявні доходи в розрахунку на душу населення

грн.

1762

1815

1906

105,0

2011

2131

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн. грн.

189,5

198,9

210,8

106,0

224,5

240,2

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

млн. грн.

6,9

7,3

8,8

109,6

9,8

11,2

Індекс реальної заробітної плати

%

х

х

х

Х

х

х

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника реальна

грн.

х

х

х

х

х

х

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна

грн.

1817

1972

2080

105,5

2194

2326

у тому числі:

у промисловості

грн.

1109

1182

1247

105,5

1322

1388

у сільському господарстві

грн.

1098

1120

1154

103,0

1194

1242

в оптовій та  роздрібній торгівлі

грн.

1157

1226

1306

106,5

1371

1440

Середньомісячна заробітна плата штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

1347

1428

1521

106,5

1597

1677

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

млн. грн.

0,248

х

х

х

х

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

%

У 3,2 раза

х

х

Х

х

х

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн. грн.

0,248

х

х

х

х

х

з неї:

у промисловості

млн. грн.

0,248

х

х

х

х

х

у сільському господарстві

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року

%

У 3,2 раза

х

х

Х

х

х

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

5,5

4,0

3,5

Х

3,0

2,8

 

Показники розвитку споживчого ринку

 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців)

млн. грн.

59,52

63,9

70,3

110,0

79,4

90,5

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу

грн.

621

669

736

110,0

831

946

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)

%

112,9

108,0

110,0

Х

112,0

114,0

Обсяг реалізованих послуг

млн. грн.

30,8

31,9

33,2

104,0

35,4

38,1

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%

112,3

103,5

104,0

Х

106,7

107,7

 

Населення та ринок праці

 

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

95,4

95,5

95,55

100,1

95,6

95,65

Чисельність економічно-активного населення

в тому числі:

працездатного віку

тис. осіб

58,1

58,2

58,5

100,5

59,1

60,3

Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

тис. осіб

23,5

24,0

24,9

103,7

25,4

26,2

з них:

у промисловості

тис. осіб

2,06

2,25

2,30

102,2

2,35

2,40

у сільському господарстві

тис. осіб

0,16

0,15

0,16

106,6

0,16

0,16

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років

тис. осіб

х

х

х

х

х

х

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

0,6

0,6

0,5

83,3

0,5

0,5

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій)

осіб

75

74

73

98,6

71

70

Кількість найманих працівників, які з ініціативи адміністрації працювали неповний робочий час:

Всього

тис. осіб

0,05

0,04

0,03

75,0

0,02

х

у % до середньооблікової кількості працівників

%

0,6

0,5

0,4

Х

0,2

х

Кількість найманих працівників, які з ініціативи адміністрації перебували у відпустках

Всього

тис. осіб

0,04

0,03

0,02

66,7

0,01

х

у % до середньооблікової кількості працівників

%

0,5

0,4

0,3

Х

0,1

х

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності —  всього

місць

787

810

820

101,3

820

820

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

у промисловості

місць

216

235

240

102,2

235

235

у сільському господарстві

місць

12

10

15

150,0

15

15

у будівництві

місць

17

20

25

125,0

25

25

у торгівлі

місць

208

200

185

92,5

355

200

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві

тис.осіб

0,787

0,802

0,826

103,0

0,850

0,865

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва

місць

469

478

495

103,5

514

539

 

 

Інноваційна діяльність

 

 

 

Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

1

1

1

100,0

1

1

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

14,3

8,0

10,0

Х

10,0

11,0

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

всього

млн. грн.

х

х

0,05

х

0,08

0,10

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

х

х

0,2

Х

х

х

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

одиниць

1

1

х

х

1

х

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

х

х

х

х

1

х

Освоєно нових видів продукції, всього

одиниць

х

х

1

х

х

1

з них нових видів техніки

одиниць

х

х

х

х

х

х

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування:

 

 

 

 

 

у фактичних цінах

млн. грн.

79,2

80,8

83,2

103,0

88,2

95,3

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

67,1

102,0

103,0

Х

106,0

108,0

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.

830

846

871

103,0

923

996

Обсяг інвестицій у житлове будівництво

млн. грн.

38,97

40,1

41,7

104,0

43,8

46,2

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове будівництво

%

69,3

103,0

104,0

Х

105,0

105,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку –всього

млн. дол. США

2,25

2,31

2,40

104,0

2,52

2,66

у % до попереднього року

%

94,7

102,7

104,0

Х

105,0

105,6

Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн. дол. США

-0,13

+0,06

+0,09

150,0

+0,12

+0,14

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу

млн. дол. США

23,5

24,2

25,1

104,0

26,4

27,8

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:

млн. дол. США

2,25

2,31

2,40

104,0

2,52

2,66

промисловість

млн. дол. США

1,45

1,50

1,55

103,3

1,60

1,71

сільське господарство

млн. дол. США

х

х

х

х

х

х

Будівництво

млн. дол. США

0,11

0,11

0,12

109,1

0,13

0,14

торгівля

млн. дол. США

0,06

0,06

0,07

116,7

0,08

0,09

транспорт

млн. дол. США

0,04

0,04

0,05

125,0

0,06

0,07

фінансова діяльність

млн. дол. США

х

х

х

х

х

х

операції з нерухомістю

млн. дол. США

0,59

0,60

0,61

101,7

0,65

0,65

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

6,05

6,35

6,73

106,0

7,40

8,29

у тому числі за товарною структурою:

 

 

 

 

 

 

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

84,4

105,0

106,0

Х

110,0

112,0

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

5,01

5,04

5,1

101,2

5,2

5,35

у тому числі за товарною структурою:

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

79,1

100,5

101,2

Х

101,9

102,8

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

 

Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

0,005

0,004

0,002

50,0

0,002

0,001

Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

х

80,0

50,0

Х

50,0

50,0

Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві

млн. грн.

0,018

0,015

0,011

73,3

0,008

0,006

Темп зростання (зменшення ) дебіторської  заборгованості за житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного року

%

85,7

83,3

73,3

Х

72,7

75,0

Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

х

х

х

х

х

х

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

%

х

х

х

Х

х

х

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

106,3

103,0

104,0

Х

105,0

105,5

 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери

 

за рахунок усіх джерел фінансування:

Загальна площа житла

тис. кв. м

11,98

13,2

14,4

109,0

15,3

16,1

Середні навчальні заклади

уч. місць

х

х

х

х

350

х

Дошкільні  заклади освіти

місць

х

х

60

х

60

80

Лікарні

ліжок

х

х

30

х

х

х

Амбулаторно-поліклінічні заклади

відвід. за зміну

х

х

х

х

х

х

Водопровід

км

х

3,1

х

х

9,0

х

Каналізація

км

х

х

4,0

х

х

х

Теплопостачання

км

х

х

х

х

х

х

Газові  мережі

км

14,6

х

0,4

х

х

х

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

км

х

х

х

х

х

х

Розвиток малого підприємництва

 

Кількість малих підприємств

один.

76

78

82

105,1

88

95

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

115,1

103,0

105,1

Х

107,3

108,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

один.

8

8

8

100,0

9

9

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

один.

47

48

49

102,0

50

51

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств

%

30,3

30,8

31,7

Х

31,8

33,7

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції

%

31,5

32,5

33,9

Х

34,9

35,8

Частка малих підприємств, які одержали прибуток

%

30,3

37,2

51,2

Х

60,2

68,4

Частка малих підприємств, які одержали збиток

%

69,7

62,8

48,8

Х

39,8

31,6

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування

млн. грн.

-4,7

-2,5

+0,9

х

+1,4

+1,8

у тому числі:

прибуток

млн. грн.

1,3

0,9

0,5

55,6

0,8

1,2

збиток

млн. грн.

6,0

1,6

0,4

25,0

0,6

0,6

Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва

млн. грн.

7,5

8,0

8,6

107,5

9,4

10,3

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок місцевих бюджетів

тис. грн.

47,0

48,0

49,0

102,1

51,0

52,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2

До листа від 04.10.12 № 01-9/2232

 

Заходи

щодо  реалізації Програми економічного і соціального розвитку

 на 2013 рік по Хустському району

 

Заходи

Термін реалізації

Відповідальні за виконання

Відділ освіти райдержадміністрації

Реконструкція Кривської ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Реконструкція незавершеної будівлі під їдальню у Л.Полянській ЗОШ І-ІІІст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво шкільного туалету Яблунівської                     ЗОШ І-ІІІ ст.

Протягом 2013

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво Сокирницької ЗОШ І-ІІІ ст. (блок Б)

2013-2014

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Капітальний ремонт спортивного залу Боронявської                       ЗОШ І-ІІІ ст.

Протягом 2013

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Добудова навчального корпусу Н.Бистрівської                         ЗОШ І-ІІ ст. інтернат

2013-2014

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво Ізянського ДНЗ

Протягом 2013

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Капітальний ремонт актового залу Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Протягом 2013

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку, учнівської майстерні, спортивної зали та складських приміщень Березівської  ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2014

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво Забрідської  ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Завершення будівництва Яблунівсткого ДНЗ

Протягом 2013

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Буівництво Велятинської ЗОШ І-ІІІст

2014-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Завершення будівництва Рокосівської  ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво Л.Полянської ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації
Будівництво Березівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2013-2015

Відділ освіти Хустської райдержадміністрації

Управління агропромислового розвитку

Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва шляхом:

— зростання обсягів виробництва основних видів сільськогосподарської продукції;

— інтенсифікація традиційних для району галузей – тваринництва, овочівництва, садівництва та ягідництва;

— створення переробних цехів.

Протягом

2013року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада
Охорона і підвищення родючості ґрунтів, забезпечення рівня віддачі землі, зменшення витрат на виробництво, покращення фінансових результатів підприємств;

Протягом

2013 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада
Поглиблення спеціалізації виробництва, підтримка агровиробників всіх форм власності;

Протягом

2013 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада
Підвищення рівня оплати праці в сільському господарстві до середньо обласного.

Протягом

2013 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада
Відтворення і раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів.

Протягом

2013 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада
Залучення інвестицій у галузі рослинництва, тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

Протягом

2013 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації та районна рада

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

Будівництво акушерсько — гінекологічного корпусу Хустської районної лікарні

Першочергові

заходи по збереженню об’єкта, що руйнується 2013рік.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

Придбання рентгено-діагностичниго комплексу (стаціонарного) МЕДІКС — Р універсальний на 3 робочі місця (вар.-№ 1) Хустської районної лікарні

2013рік

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Заміна ліфта (П-1000 на 5 зупинок)лікувального корпусу Хустської районної лікарні

2013рік

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Придбання реанімобіля з устаткуванням Хустської районної лікарні

2013рік

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Переоснащення клініко — діагностичної лабораторії Хустської районної лікарні, придбання обладнання, в тому числі аналізатор біохімічний автоматичний RТ-200 С аналізатор гематологічний автоматичнии

Mednik М 16 (Швеція)

2013 рік

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Капітальний ремонт системи водопостачання Хустської районної стоматологічної поліклініки

2013 рік

Облдержадміністрація
Капітальний ремонт системи теплопостачання Хустської районної стоматологічної поліклініки

2013 рік

Облдержадміністрація
Придбання пересувного флюорографа Хустської райполіклініки 2013 рік Облдержадміністрація
Забезпеченість медичним обладнанням 6 – ох АЗПСМ району 2013 рік Облдержадміністрація
Забезпеченість медичним обладнанням 13 – ох ФАПів району 2013 рік Облдержадміністрація
Продовження будівництва ДЛ с. Драгово 2013 рік Облдержадміністрація
Реконструкція системи електропостачання корпусу стаціонарного відділення Вишківської міської лікарні 2013 рік Райдержадміністрація
Капітальний ремонт системи теплопостачання поліклінічного відділення Вишківської міської лікарні 2013 рік Райдержадміністрація
Ремонт даху харчоблоку в дільничій лікарні  с. Горінчево 2013 рік Райдержадміністрація
Ремонт приміщення амбулаторій ЗПСМ в с. Олександрівка, с. Іза, с.Кошелево, с.Велятино. 2013 рік Райдержадміністрація

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Капітальні ремонти сільських будинків культури

с. Велятино,  Липецька Поляна, Нижнє Селище,

2013 рік Відділ культури та туризму райдержадміністрації
Організація та проведення  культурно-мистецьких заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори, наради, конференції, семінари, видавнича діяльність тощо) 2013 рік Відділ культури та туризму райдержадміністрації
Розвиток музейної справи, охорона, збереження  та поповнення музейних фондів, поновлення експозицій

 

2013 рік Відділ культури і туризму, органи місцевого самоврядування
Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження книжкових фондів.

Забезпечення бібліотек періодичними виданнями

 

2013 рік Відділ культури і туризму, органи місцевого самоврядування

Відділ житлово комунального господарства  Хустської РДА

Реконструкція системи водопостачання та водопроводу           с. Рокосово

2012 — 2015

Відділ житлово комунального господарства  Хустської РДА
Реконструкція водо-каналізаційної мережі с.Драгово

2012-2015

Відділ житлово комунального господарства  Хустської РДА

Інспекція державного архітектурного будівельного контролю

Розроблення та затвердження місцевої програми оновлення містобудівної документації населених пунктів району

2012-2013

Інспекція державного архітектурного будівельного контролю
Розроблення проекту схеми районного планування

2012-2015

Інспекція державного архітектурного будівельного контролю

Відділ капітального будівництва  Хустської РДА

Завершення будівництва газопроводу-відгалуження до                  с. Горінчево Хустського району

2013 — 2014

Райдержадміністрація, відділ капітального будівництва  Хустської РДА,

 

Будівництво сільського водогону с. Сокирниця,                        с. Крайниково, с. Данилово, с. Олександрівка та с.Стеблівка Хустського району

2013-2014

Райдержадміністрація, відділ капітального будівництва  Хустської РДА

 

Завершення будівництва водопроводу с. Шаян Хустського району за рахунок фінансування та освоєння у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

 

 

2012-2013

Облдержадміністрація, райдержадміністрація, відділ капітального будівництва  Хустської РДА, Вишківська селищна рада

 

Споживчий ринок

Збереження існуючої мережі роздрібної торгівлі та створення 2 стаціонарних об’єктів торгівлі в сільській місцевості з  площею 141 кв.м, : в тому числі  один продовольчий,  площею 82 кв.м., с. Н. Селище та один непродовольчий,  площею 59 кв.м.  с. Велятино.

Протягом

2013 року

Управління економіки райдержадміністрації спільно з суб’єктами господарювання та сільською радою

Збереження існуючої мережі ресторанного господарства та створення 1 ресторану в с. Березово.

Протягом

2013 року

Управління економіки райдержадміністрації, суб’єкти господарювання

Сприяння розвитку торгівлі товарами місцевого виробництва (консервованої та плодоовочевої продукції, дикоростучих плодів і ягід, мінеральних вод, сувенірів, меблів тощо)

Протягом

2013 року

Управління економіки райдержадміністрації спільно з суб’єктами господарювання

Забезпечення належного рівня державного контролю та нагляду за якістю та безпекою продовольчої та непродовольчої груп товарів

Протягом

2013 року

Управління економіки райдержадміністрації спільно з контролюючими органами

Сприяння підвищенню якості надання послуг торгівлі, культури обслуговування

Протягом 2013 року

Управління економіки райдержадміністрації

                                                                                                                                                Форма 4

До листа від 04.10.12 № 01-9/2232

Перелік проблемних питань,

які потребують вирішення у 2013 році облдержадміністрацією та центральними органами виконавчої влади

по Хустському району

з/п

Проблемні питання району (міста), вирішення яких потребують державної підтримки

Термін виконання

Відповідальний виконавець (міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, облдержадміністрація)

Обсяги фінансування для вирішення проблемного питання (тис.грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

Відділ освіти райдержадміністрації

1.

Протипожежна обробка дерев’яних конструкцій дахів у ЗОШ району

2013

Відділ освіти

200,0

Забезпечення протипожежних засобів

2.

Проведення режимно-налагоджувальних робіт у газових котельнях ЗОШ району

2013

Відділ освіти

90,0

Забезпечення безперебійної та безаварійної роботи газових котелень шкіл

3.

Заміна вікон та дверей на металопластикові

2013

Відділ освіти

700,0

Забезпечення економії енергетичних ресурсів

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

1

Боротьба з карантинними бур’янами: амброзією полинолистою та борщівником

2013-2015

Комісія з координації виконання заходів по боротьбі з амброзією полинолистою та борщівником

Фінансування здійснюється за рахунок підприємств , установ, організацій, фізичних осіб та інших суб’єктів господарювання, згідно із Законом  України «Про карантин рослин»

Припинення розповсюдження карантинних бур’янів та їх поступове знищення

2

Здешевлення утримання буйволів

2013- 2015

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

34,0 (обласний та районний бюджет)

Збільшення поголів’я буйволів

3

Вапнування кислих ґрунтів

2013-2015

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

750,0 (обласний та районний бюджет)

Покращення родючості ґрунтів

4

Охорона та підвищення родючості ґрунтів

2013-2015

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

1000,0 (державний  бюджет та кошти землекористувачів)

Раціональне  використання ґрунтів та підвищення їх родючості

5

Здешевлення утримання основного стада свиноматок

2013-2015

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

30,0 (обласний та районний бюджет)

Збільшення поголів’я свиней та виробництва м’яса

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

1.

Будівництво акушерсько — гінекологічного корпусу Хустської районної лікарні

Першочергові

заходи по збереженню об’єкта, що руйнується 2013рік.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації

13 019,8

Покращення матеріально-технічної бази рододопоміжних закладів Хустського району, покращення якості надання акушерсько- гінекологічної допомоги жінкам та новонародженим.

2.

Придбання рентгено-діагностичниго комплексу (стаціонарного) МЕДІКС — Р універсальний на 3 робочі місця (вар.-№ 1) Хустської районної лікарні

2013рік Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

1 938,0.

Покращення якості надання

рентгенологічної діагностики мешканцям Хустського району.

3.

Заміна ліфта (П-1000 на 5 зупинок)лікувального корпусу Хустської районної лікарні

2013рік Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

620,0

Безперебійне та безпечне перевезення

важко хворих, які лікуються в районній лікарні

4.

Придбання реанімобіля з устаткуванням Хустської районної лікарні

2013рік Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

400,0

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги хворим.

5.

Переоснащення клініко — діагностичної лабораторії Хустської районної лікарні, придбання обладнання, в тому числі

аналізатор біохімічний автоматичний RТ-200 С

      аналізатор гематологічний автоматичнии

Mednik М 16 (Швеція)

2013 рік Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

85,0

100,0

Придбання сучасного високотехнологічного

обладнання суттєво підвищить якість проведення клініко-

діагностичних досліджень

6.

Капітальний ремонт системи водопостачання Хустської районної стоматологічної поліклініки

2013 рік

Облдержадміністрація

10000,00

Економія енергоресурсів

7.

Капітальний ремонт системи теплопостачання Хустської районної стоматологічної поліклініки

2013 рік

Облдержадміністрація

21000,00

Енергозбереження

8.

Придбання пересувного флюорографа Хустської райполіклініки

2013 рік

Облдержадміністрація

600,0

Покращення якості раннього виявлення туберкульозу

9.

Забезпеченість медичним обладнанням 6 – ох АЗПСМ району

2013 рік

Облдержадміністрація

460,0

Покращення якості обслуговування сільського населення

10.

Забезпеченість медичним обладнанням 13 – ох ФАПів району

2013 рік

Облдержадміністрація

700,0

Покращення якості обслуговування сільського населення

11.

Продовження будівництва ДЛ с. Драгово

2013 рік

Облдержадміністрація

7795,5

Покращення якості та доступності надання медичної допомоги мешканцям села

12.

Реконструкція системи електропостачання корпусу стаціонарного відділення Вишківської міської лікарні

2013 рік

Райдержадміністрація

129,703

Покращення якості та доступності надання медичної допомоги

13.

Капітальний ремонт системи теплопостачання поліклінічного відділення Вишківської міської лікарні

2013 рік

Райдержадміністрація

120,0

Покращення якості та доступності надання медичної допомоги

14.

Ремонт даху харчоблоку в дільничій лікарні  с. Горінчево

2013 рік

Райдержадміністрація

38,396

Покращення якості та доступності надання медичної допомоги

15.

Ремонт приміщення амбулаторій ЗПСМ в с. Олександрівка, с. Іза, с.Кошелево, с.Велятино

2013 рік

Райдержадміністрація

150,0

Покращення якості та доступності надання медичної допомоги

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

Капітальні ремонти сільських будинків культури

с. Велятино,  Липецька Поляна, Нижнє Селище,

2013 рік

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

1354,1

Збереження матеріально

— технічної бази

Здійснення капітальних ремонтів, реконструкції, реставрації об’єктів культури району.

Організація та проведення  культурно-мистецьких заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї, вечори, наради, конференції, семінари, видавнича діяльність тощо)

2013 рік

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

160,0

Задоволення духовних потреб, популяризація мистецтва району

Розвиток музейної справи, охорона, збереження  та поповнення музейних фондів, поновлення експозицій

2013 рік

Відділ культури і туризму, органи місцевого самоврядування

10,0

Збереження духовних надбань та цінностей народу. Підтримка музейної справи Хустщини

Розвиток бібліотечної справи: поповнення, збереження книжкових фондів.

Забезпечення бібліотек періодичними виданнями

 

2013 рік Відділ культури і туризму, органи місцевого самоврядування

30,0

Забезпечення доступу населення до духовних надбань світової культури,

інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Форма 5

 до листа

від 04.10.12№01-9/2232

ПРОПОЗИЦІЇ  

до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного

розвитку Хустського району на 2013 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів

№ з/п

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік початку і закінчення

будівництва

Кошторисна

вартість об’єкта (тис. грн.).

Проектна потужність

(відповідних одиниць)

Прогноз на 2013 рік

Наявність проектно-кошторисної документації (коли і ким затверджена)

Наявність висновку державної експертизи (дата видачі та номер висновку)

Наявність дозволу на виконання будівельних робіт (дата видачі, номер, термін дії)

Рішення про виділення земельної ділянки під забудову (дата видачі, номер)

Введення в експлуатацію у 2013 році (відповідних одиниць)

Назва та дата затвердження програми, якою передбачено об’єкт

Усього

Очікуваний залишок на 1 січня 2013 року.

обсяг фінансування за рахунок коштів (тис. грн.).

державного бюджету (в тому числі субвенція)

районного

бюджету

міського, селищ-ного, сільського бюджету

інших джерел фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Об’єкти освіти

 

1.

Ремонтно-будівельні роботиз реконструкцією дитячого садка на 60 місць та ФАП в с. Яблунівка

2006-2013

2929,3

1107,8

60 дітей

1000,0

107,8

Рішенням виконкому Вишківської селищної ради №7 від 17.04.06

Позитивний висновок №269/1 від 07.04.06

60

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

2.

Реконструкція ДНЗ с. Горінчево (перша черга)

2009-2013

1552,0

1040,9

60 дітей

1000,0

40,9

Рішення 26 сесії 5 скликання від 14.07.09

Позитивний висновок №07-000003-09 від 01.07.09

60

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

3.

Реконструкція ДНЗ с. Іза

2011-2014

8011,3

6711,3

140 дітей

2000,0

1000,0

Розпорядження Ізянського сільського голови №47 від 02.08.11

Позитивний висновок №07-00212-11-09 від 03.08.11

140

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Реконструкція адмін. будинку радгоспу під ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Липча Хустського району 2012-2015 4378,5 4378,5 188 дітей 4378,5 ПКД наявна, затверджена відділом освіти 25.11.2010р. № 320 13.10.2010р № 07-00783-10

188 Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Будівництво шкільного туалету на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Забрідь Хустського району 2012-2013 283,6 283,6      —

 

283,6 ПКД наявна затверджена відділом освіти 25.11.2010р. № 220 29.06.2010р № 07-00340-10     об’єкт Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сокирниця (Блок Б ) 2012-2015 7110,0 7110,0 300 771,0 ПКД наявна затверджена відділом освіти 08.12.2010 № 326 13.10.2010р № 07-00782-10     300 Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Реконструкція незавершеної будівлі котельні під їдальню ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Л. Поляна Хустського району 2012-2013 1502,5 1502,5 50 1502,5 ПКД наявна затверджена відділом освіти 02.06.2010р № 07-00219-10 14.05.2009 р. Рішення від 27.09.2002р. № 480 50 Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Коригування робочого проекту по реконструкції Кривської ЗОШ І-ІІІ ст., Хустського району 2012-2015 7896,4 7896,4 200 4896,4 ПКД наявна затверджена відділом освіти 02.02.2011 № 223 22.07.2011р № 07-00530-11 об’єкт Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Будівництво шкільного туалету ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Яблунівка 2012-2013 436,8 436,8 205 436,8 ПКД наявна   об’єкт Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.
  Капітальний ремонт шкільної їдальні Стеблівсьеої ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ черга) 2012-2013 392,8 392,8 80 392,8 ПКД наявна 26.09.2011 р. 07-00732-11   80 Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул. Учительська,2 с.Копашнево, Хустського району

2012-2014

3848,8

3848,8

50 місць

2000,0

848,8

Рішення №61 виконкому Копашнівської сільської ради від 07.11.11

Позитивний висновок № 07-00833-11 від 01.11.11

Рішення №37 від 01.07.10

50

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

Реконструкція дільничної лікарні під ДНЗ с. Данилово Хустського району

2012-2013

3 561,7

3 561,7

60 місць

3 000,0

561,7

В стадії завершення

60

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

Реконструкція дільничої лікарні в с. Липча під ДНЗ

2013-2015

4 980,0

4 980,0

60 місць

1 480,0

250,0

250,0

В стадії завершення

Програма економічного і соціального розвитку району 2013 рік

Всього:

46883,7

43251,1

1453

місць

10480,0

14 322,1

1 398,7

Об’єкти охорони здоров’я

 

1.

Будівництво дільничної лікарні в с. Драгово

2009-2015

8 225,5

7 795,5

30 л/ліжок

5 795,5

Позитивний висновок Укрдержбудекспертизи від 22.01.09 № 17/1

Рішення Драгівської сільради  5 сесії 22 скликання від 16.02.96

30 л/ліжок

Програма економічного і соціального розвитку району 2013 рік

Всього

 

8 225,5

7 795,5

30 л/ліжок

5 795,5

 

 

30 л/ліжок

Об’єкти культури

 

1.

 Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Велятино

2012-2013

314,6

164,0

400  місць

164,0

Рішення виконкому Велятинської сільради від 21.07.11 № 360

Позитивний висновок Укрдержбудекспертизи № 07-00647-11

400 місць

Програма економічного і соціального розвитку району 2013 рік

2.

Капітальний ремонт сільського будинку культури с. Н. Селище

2013-2014

756,1

262,0

350 місць

262,0

Позитивний висновок Укрдержбудекспертизи № 07-00003-12

350 місць

Програма економічного і соціального розвитку району 2013 рік

3,

Капітальний ремонт сільського будинку культури с. Л. Поляна

2013

300,0

300,0

310 місць

300,0

Позитивний висновок Укрдержбудекспертизи № 07-00040-12

310 місць

Програма економічного і соціального розвитку району 2013 рік

Всього

1 370,7

726,0

 

726,0

Об’єкти газифікації

 

1.

Газопровід-відгалуження до с. Горінчево Хустського району

2006-2013

6 495,6

3 681,6

55 млн.м.кв.в рік

3 681,6

Розпорядженням голови Хустської РДА від 26.09.12р. № 548

Позитивний висновок від 21.09.12р. № 07-00787-12

55 млн.м.кв.в рік

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

Всього

6 495,6

3 681,6

 

3 681,6

Об’єкти ЖКГ

 

1.

Реконструкція системи водопостачання та водопровід с. Рокосово

2012-2015

3 119,2

3 119,2

8 м. куб. за год.

1 000,0

263,3

155,9

В стадії завершення

8 м. куб. за год.

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

2.

Реконструкція водо-каналізаційної мережі с. Драгово

2012-2015

2 283,7

2 283,7

8 м. куб. за добу

 500,0

244,5

139,2

В стадії завершення

8 м. куб. за добу

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

3.

Будівництво водогону с. Сокирниця- с.Олександрівка

2012-2015

9 780,5

9 780,5

88 м. куб. за добу

1 000,0

350,0

150,0

В стадії завершення

88 м. куб. за добу

Програма будівництва об’єктів соціальної сфери на 2013 р.

ВСЬОГО

15 183,4

15 183,4

2 500,0

857,8

445,1

Всього по району

78 158,9

70 637,6

 

22 457,1

15 905,9

1 843,8

 

 

 

 

Начальник відділу капітального будівництва райдержадміністрації                                     І. Огняник

 

Начальник відділу охорони здоров’я  райдержадміністрації                                                 В. Поп

 

Начальник відділу освіти райдержадміністрації                                                                    П. Русин

 

Начальник відділу культури і туризму                                                                                     М. Пойда

 

Начальник відділу житлово-комунального господарства                                                     В. Чопей

 

Форма 6

Додаток до листа

від 04.10.11 №01-9/2232

 

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ,

видатки на які у 2013 році будуть проводитися

за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів Хустського району

 

Код головного розпорядни-ка коштів, КФКВ

Назва головного розпорядника коштів.
Назва об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо

Рік початку і закінчення

будівництва

Проектна потужність

(відповідних одиниць)

Кошторисна

вартість об’єкта (тис. грн.)

Всього видатків на 2013 рік (тис.грн.)

Введення в експлуатацію у 2013 році (відповідних одиниць)

Усього

Очікуваний залишок на
1 січня 2013 року

1

2

3

4

5

6

7

9

Відділ освіти              

070101

Ремонтно-будівельні роботи з реконструкцією дитячого садка на 60 місць та ФАП в с. Яблунівка 2006-2013 60 місць 2929,3 1107,8 1107,8 60

070101

Реконструкція ДНЗ с.Горінчево (перша черга) 2009-2013 об’єкт 1552,0 1040,9 1040,9 60

070101

Реконструкція ДНЗ с. Іза 2011-2014 140 8011,3 6711,3 1500,0

070000

Реконструкція адмін. будинку радгоспу під ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Липча Хустського району 2012-2015 188 4378,5 4378,5 380,0

070000

Будівництво шкільного туалету на території ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Забрідь Хустського району 2012-2013 об’єкт 283,6 283,6 283,6 об’єкт

070000

Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сокирниця (Блок Б ) 2012-2015 300 місць 7110,0 7110,0 771,0

070000

Реконструкція незавершеної будівлі котельні під їдальню ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Л. Поляна Хустського району 2012-2015 об’єкт 1502,5 1502,5 500,0

070000

Коригування робочого проекту по реконструкції Кривської ЗОШ І-ІІІ ст., Хустського району 2012-2015 об’єкт 7896,4 7896,4 500,0

070000

Будівництво шкільного туалету ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Яблунівка 2012-2013 об’єкт 436,8 436,8 436,8 об’єкт

070000

Капітальний ремонт шкільної їдальні Стеблівсьеої ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ черга) 2012-2013 об’єкт 392,8 392,8 392,8 об’єкт

070000

Реконструкція шкільного гуртожитку під ДНЗ на 50 місць по вул.. Учиьельська,2 с. Копашнево, Хустського району 2012-2015 об’єкт 3848,8 3848,8 848,8 об’єкт

070000

Реконструкція дільничої лікарні під ДНЗ с. Данилово, Хустського району 2012-2013 об’єкт 3561,7 3561,7 561,7 об’єкт
80000 Реконструкція дільничої лікарні в с. Липча під ДНЗ 2013-2015 60 4 980,0 4 980,0 250,0 об’єкт
Всього       46883,7 43251,1 8 573,4  
Відділ охорони здоров’я              
80000 Будівництво дільничної лікарні с. Драгово 2012-2015 30 8 225,5 7795,5 1500,0 об’єкт
Всього     30 8 225,5 7795,5 1500,0 об’єкт
Об’єкти культури      

 

       
110000 Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Велятино 2012-2013 400 314,6 164,0 164,0 400
110000 Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Н. Селище 2012-2014 350 756,1 262,0 262,0 350
110000 Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Л. Поляна 2013 310 300,0 300,0 300,0 310
Всього       1 370,7 726,0 726,0  
Об’єкти газифікації              
2123 Газопровід відгалуження до с. Горінчево Хустського району 2006-2012 55 млн. м.куб в рік 6 495,6 3139,7 3 139,7 55 млн. м.куб в рік
Всього       6 495,6 3681,6 3 139,7  
Об’єкти ЖКГ              
  Реконструкція системи водопостачання та водопровід с. Рокосово 2012-2015 8 м. куб. год. 3 119,2 3 119,2 263,3 8 м. куб. год.
  Реконструкція водо-каналізаційної мережі с. Драговол 2012-2015 8 м. куб. добу 2 283,7 2 283,7 244,5 8 м. куб. добу
  Будівництво водогону с. Сокирниця-с. Олександрівка 2012-2015 88 м. куб. за добу 9 780,5 9 780,5 350,0 88 м. куб. за добу
Всього       15 183,4 15 183,4 857,8  

 

Всього по району       78 158,9 70 637,6 14 796,9  

 

Комментарии запрещены.