НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

Управління державної служби Головдержслужби України в Закарпатській області з метою широкого інформування громадськості про реформування державної служби та  діяльність Нацдержслужби України надає позиційні матеріали : «На шляху впровадження нового законодавства про державну службу». 

В рамках реалізації  Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»    з1 січня 2013року  вступить в дію новий  Закон України «Про державну службу»,  з метою його реалізації   фахівцями Національного агентства з питань державної служби України   розроблено ряд   проектів наказів та   постанов Уряду,   які мають суттєві зміни та новели на відміну від діючих нормативних актів, зокрема, вони стосуються.

 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Відповідно до якого державний орган повинен не пізніше ніж за місяць з дня отримання вакансії обов’язково  розмістити оголошення в офіційних ЗМІ про проведення конкурсу, а також у разі   подання одної заяви  конкурс проводитиметься  повторно.

Ведення особових справ державних службовців.    Особова справа має містити    довідку про результати спеціальної перевірки  особи, медичну довідку про стан здоров’я, акт передачі справ і майна у разі звільнення державного службовця, відомості   щодо працюючих близьких осіб в органі, обмеження вступу на державну службу та результати оцінювання державного службовця.

          Положення про службу персоналу держаного органу.   Служба персоналу  здійснює   підготовку   програм іспиту (тестів)   для проведення конкурсу,  визначає спеціальні вимоги щодо    професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби,    організовує заходи з підвищення рівня професійної компетентності, що зміщує акценти з кадрового діловодства, яке наразі домінує у кадрових підрозділах, до управління трудовими ресурсами органів державної влади.

Оцінювання службової діяльності. Встановлюється чіткий взаємозв’язок результатів оцінювання з відповідними управлінськими рішеннями проходження державної служби —  службовою  кар’єрою та зарплатою державного службовця.

         Підвищення рівня професійної компетентності. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на 3 роки (у діючому Законі – раз на 5 років). Управління підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців здійснюється Нацдержслужбою України разом з Академією державного управління.  

Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.   Визначаються відповідальним працівником служби персоналу разом із керівником підрозділу, в структурі якого передбачена згадана посада, на підставі аналізу інформації про зміст виконуваної роботи. У ньому визначено перелік обов’язкових знань, умінь та навичок державного службовця в державному органі.     

          Порядок стажування. Стажування визначено в якості підвищення рівня професійної компетентності державного службовця,  врегульовано процедури направлення, проходження та оцінювання результатів стажування державного службовця,   визначено права та обов’язки суб’єктів стажування.

           Передбачено також заохочення спеціалістів державних органів, які закріплені за державними службовцями, що проходять стажування, врахування результатів стажування, з оцінкою відмінно, під час оцінювання результатів службової діяльності державного службовця.

Правила внутрішнього службового розпорядку.  Новим Законом України «Про державну службу» передбачається затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі.     Вони визначають основні положення щодо режиму роботи державного службовця,   у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома службових документів, загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки, порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність на службі, прийняття та передачі справ.

Надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я. Відповідно до   нової редакції Закону України «Про державну службу» підставами для припинення державної служби   є неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку. Порядок надання згаданого висновку є новелою і визначається спільно спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державної служби та центральним органом влади з питань охорони здоров’я. Медичний висновок видається державному службовцю за результатами проведення щорічного профілактичного, або позачергового (за направленням керівника суб’єкта призначення) медичного огляду.

Відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної або додаткової відпустки. В проекті   визначено умови, підстави та види таких непередбачуваних витрат, що підлягають відшкодуванню, у зв’язку із прибуттям державного службовця на роботу.

         Проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У проекті більш детально виписані права та обов’язки членів комісії з проведення службового розслідування і особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.    Визначено процедуру розв’язання конфлікту інтересів, що можуть виникнути у ході проведення службового розслідування, деталізовано підстави матеріально-технічного забезпечення комісії, визначені процедурні питання в частині строків ознайомлення з актом, строків оскарження, повідомлення про призначення службового розслідування. Визначено також в яких випадках проводиться відсторонення особи, стосовно якої проводиться службове розслідування.

         Нормативне забезпечення виконання нового Закону України «Про державн службу» продовжується. Нормативно-правові акти розміщені на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України (http://www.nads.gov.ua) у рубриці «Впровадження Закону України «Про державну службу» (нова редакція).

            Всіх бажаючих долучитись до створення професійної та ефективної державної служби запрошуємо взяти участь в їх обговоренні. Свої пропозиції та зауваження можна надсилати Нацдержслужбі України та її територіальному підрозділу в Закарпатській області.

                                                                                        Управління державної служби в Закарпатській області 

 

Комментарии запрещены.