У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  ХУСТСЬКИЙ РАЙОН

ВЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

двадцять шоста сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

Від  21 грудня 2018 року                                                   с.Велятино

  «Про сільський  бюджет на 2019 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 14,23,78  Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 18.12.2018 №578, сесія  Велятинської сільської  ради

в и р і ш и л а:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі – 5 756 111,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 5 526 111,00 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 230 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі – 5 756 111,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 4 918 611,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 230 000,00 гривень згідно з додатком 2;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 607 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 607 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 35 000 гривень, що становить 0,61 відсотки видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. 2. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. 3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 039 500 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4 та додатком 5, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сільської ради.

 1. Установити, що до доходів загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

5.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 5 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками видатки загального фонду сільського бюджету на:

— оплату праці працівників бюджетних установ;

— нарахування на заробітну плату;

— забезпечення продуктами харчування;

— оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

— соціальний захист окремих категорій населення.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених  бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, природний газ, інші енергоносії і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

 

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

 1. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.
 2. 13. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.
 3. 14. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. 15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. 16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та соціально-економічного розвитку села (Тудовші О.Д.).

 

Сільський голова                                                                    Ж.М.Микитюк

Комментарии запрещены.